Praktyka w kancelarii podatkowej

LISSTA Kancelaria Podatkowa sp. z o. o., spółka o ugruntowanej pozycji, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego, w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje osoby na praktyki (bezpłatne) lub staży (płatnych w ramach prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski programu unijnego) dla studentów we Wrocławiu i w Zielonej Górze, które odbywałyby się w naszych biurach. Oferujemy praktyczne przygotowanie do pracy w działach księgowości i kadrowo-płacowym, możliwość zapoznania się ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz podstawami prawa podatkowego.

Stażysta/praktykant będzie odpowiedzialny za pomoc w prowadzeniu księgowości i obsługę biura. Do zadań należeć będzie m.in.:
Wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego
Archiwizacja i segregacja dokumentów księgowych
Segregacja dokumentów kadrowych
Wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego
Bieżąca obsługa biura

Wymagania:
wiedza z zakresu rachunkowości
duża chęć uczenia się i rozwoju
odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań
wykształcenie kierunkowe wyższe lub średnie
dokładność, sumienność, terminowość,
dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista

Oferujemy :
staż/praktykę współorganizowaną z Uniwersytetem Wrocławskim
pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16.00

Kamila Mirecka
LISSTA Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o.
ul. Strachocińska 53, piętro II
51-511 Wrocław
tel. 504-138-442
tel. 504-138-424

Oferta praktyk w kancelarii prawnej

ogloszenie PLW praktyka

Oferta praktyk w kancelarii podatkowej

Praktyki2018 (1)

Praktyki w administracji UWr

Dziekanat Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii przyjmie studentów do odbycia praktyki studenckiej (możliwość odbycia praktyki w ciągu roku akademickiego lub w okresie wakacyjnym). Osoby chętne do odbycia praktyk w dziekanacie proszone są o zgłaszanie się do kierownika dziekanatu – mgr Beaty Blicharz pok.19 w bud.A.

Praktyki

Do naszego biura lokalnego we Wrocławiu poszukujemy kandydata na stanowisko praktykanta.

Od kandydatów na praktyki oczekujemy:
· średniej ocen powyżej 4,0 z dotychczasowego okresu studiów;
· bardzo dobrej, praktycznej znajomości języka angielskiego (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem);
· dobrej orientacji w podstawowych dziedzinach prawa;
· zainteresowania gospodarką i prawem gospodarczym, zaś od studentów, którzy w swoim programie dydaktycznym mieli, bądź aktualnie mają, przedmiot prawo handlowe – bardzo dobrej znajomości tego przedmiotu;
· umiejętności efektywnej pracy w zespole;
· predyspozycji organizacyjnych;
· dyspozycyjności min. 3 dni w tygodniu;
· zaangażowania.
· Praktykanci za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie.
Zwracam się do Pań z uprzejma prośbą o rozesłanie ogłoszenia do studentów III i IV roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Być może ktoś będzie zainteresowany naszą ofertą.

Z poważaniem

Justyna Piekarczyk
Acting HR Manager

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
ul. Jasna 26
00-054 Warszawa

Oferta praktyk wakacyjnych

W imieniu Gminy Wrocław Centrum Kształcenia Praktycznego (www.ckp.pl) realizuje projekt współfinansowany z EFS „Zawodowy Wrocław” dla wrocławskich szkół zawodowych.
Obecnie poszukujemy praktykanta/stażysty, który wesprze nasz dział projektowy pod katem administracyjnym (przygotowanie pism, weryfikacja dokumentacji itp.). organizacyjnym (m.in. organizacja szkoleń, wycieczek zawodoznawczych) i logistycznym. Okres stażu – (od czerwca np. od połowy) do końca sierpnia.
Joanna Handziak-Buczko
kierownik projektu „Zawodowy Wrocław”

tel. 71/798 67 00 wewn. 124

Praktyki wakacyjne-ważne informacje

Szanowni Państwo, wobec powtarzających się pytań dotyczących organizacji praktyk wakacyjnych wyjaśniam, że Zarządzenie Dziekana WPAE dotyczy tylko organizacji praktyk wakacyjnych w roku 2017/2018.
Terminy zapisów dotyczą praktyk organizowanych przez WPAE, tzn. 28-29 maja zapisy na praktyki obowiązkowe, natomiast 31 maja w ramach wolnych miejsc zapisy na praktyki nieobowiązkowe. O tym jaka jest to praktyka, decyduje student.
Wszystkich rodzajów praktyk-zarówno organizowanych przez WPAE, jak i organizowanych indywidualnie dotyczy termin składania dokumentów do BOS- nieprzekraczalnie do 15 czerwca 2018 r.
Dokumenty do wypełnienia dostępne są na stronie praktyk.
Po dokonaniu zapisu i złożeniu dokumentów, należy je następnie odebrać z BOS, chyba że chodzi o praktyki odbywane w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i sądach podległych, Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych, Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu- do tych jednostek dokumenty dostarcza WPAE.
W razie wątpliwości proszę o kontakt. Rafał Kowalczyk.

Praktyki w Biurze Radców Prawnych UWr

oferta praktyk

Oferta staży w BBN

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego już po raz 11. organizuje projekt Wakacyjnych Staży Studenckich. Proponowany przez BBN od 2008 r. program umożliwia młodzieży zdobycie bezcennego doświadczenia oraz sprawdzenia się w instytucji, wykonującej zadania bezpośrednio dla Prezydenta RP.

W ciągu minionych lat program stawał się prestiżową formą nabywania kompetencji na najwyższym szczeblu administracji państwowej, a także dawał szansę młodym ludziom na rozpoczęcie kariery zawodowej. Z przeszło setki dotychczasowych stażystów, pięcioro pracuje w BBN, a wielu nadal utrzymuje kontakty z ekspertami Biura.

Staż poprzedzony jest rekrutacją. Na egzamin, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów zaproszonych zostanie kilkudziesięciu wybranych w procesie kwalifikacyjnym. Warunkiem koniecznym jest studiowanie przynajmniej na trzecim roku oraz posiadanie średniej ocen uzyskanych w czasie studiów na poziomie powyżej 4,0. Egzamin będzie się składał z pisemnego testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.

Laureaci XI edycji WSS przez miesiąc będą mieli możliwość pracy z analitykami BBN w wybranych przez siebie komórkach: Departamencie Analiz Strategicznych, Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego oraz w Archiwum. Studentom mieszkającym poza Warszawą, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pokryje koszty zakwaterowania w Domu Studenta Uniwersytetu Warszawskiego.

Formularz aplikacyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.bbn.gov.pl/staze. Termin przesyłania aplikacji upływa 6 maja 2018 r.

W razie pytań służę pomocą.

Z poważaniem

MONIKA BIERNAT
p.o. redaktora naczelnego
kwartalnika „Bezpieczeństwo Narodowe”

Zasady praktyk wakacyjnych

Zarządzenie w sprawie praktyk wakacyjnych