Oferta praktyk

Rzecznik Finansowy zaprasza na praktyki w sierpniu 2023 r. Szczegóły w załączeniu.

PLAKAT AKADEMIA RF

Praktyki wakacyjne

Zarządzenie w sprawie praktyk w okresie letniej przerwy międzysemestralnej w załączeniu.

Zarządzenie nr 10_2023 Dziekana WPAE UWr_organizacja praktyk zawodowych_2022_2023

Oferta praktyk w Urzędzie Gminy Udanin

Informujemy, że na podstawie zawartego z WPAE porozumienia, Urząd Gminy Udanin oferuje  dla 5 studentów (jednorazowo) praktykę studencką. Proponowana praktyka jest przeznaczona dla 1-2 ekonomistów do referatu finansów i budżetu, 3-4 administratywistów/prawników do pozostałych referatów m.in. organizacyjnego czy spraw obywatelskich. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Sekretarzem Gminy Panem Andrzejem Bielskim  Tel: 76/ 744 28 82

Oferta pracy w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Panią Aliną Zarębą, tel. 71 3974154/122

Oferta praktyk

zaproszenie na praktyki PA

Nowy Regulamin praktyk

Szanowni Państwo! W dniu 13 lutego 2023 r. Rada Wydziału WPAE UWr. uchwaliła nowy Regulamin praktyk wraz z załącznikami, który reguluje zasady odbywania praktyk na wydziale.  Dokumenty złożone z wykorzystaniem wcześniej obowiązujących wzorów będą honorowane, lecz mogą Państwo otrzymać wiadomości o konieczności uzupełnienia dokumentów o efekty uczenia się. Przypominam, że efekty uczenia się dostępne są w sylabusie praktyk dostępnym na stronie wydziałowej, w zakładce kształcenie – sylabusy krk student.

Uchwała 2_II_2023 regulamin praktyk zawodowych

Oferta praktyk

Oferta praktyk w Kancelarii Prawnej Hyperion

Gałek i Gałan Spółka Komandytowa

ul. Grabskiego 14, 55-011 Siechnice

Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Panią Aleksandrą Kuropką

Telefon: 573 927 413

e-mail: akuropka@kancelariahyperion.pl

 

Nowe zasady praktyk c.d.

  1. W przypadku chęci odbycia praktyki na podstawie umowy indywidualnej (praktyki organizowanej bezpośrednio przez studenta), należy przedłożyć do podpisu umowę wraz z opisem jaki ma być zakres praktyki i czy wypełnia ona efekty uczenia się zawarte w sylabusach (w przypadku braku sylabusów, będzie trzeba to uzupełnić w przyszłości). Chodzi o to żeby praktyka była zgodna z programem na kierunku studenta-pomocne mogą być programy praktyk dostępne na tej stronie.
  2. W przypadku chęci odbycia praktyki w ramach wykonywanej pracy zawodowej lub innej aktywności zawodowej, należy złożyć podanie zgodne z Załącznikiem nr 6 do Zarządzenia Rektora (dostępne na tej stronie) i wskazać efekty uczenia się które mogą zostać osiągnięte w ramach tej praktyki. Jak wyżej, w przypadku braku sylabusów, należy opisać rodzaj pracy i obowiązków sugerując się programem praktyki, wskazać czy jest ona zgodna z kierunkiem i programem studiów.
  3. Po zakończeniu praktyk należy złożyć zaświadczenie o odbyciu praktyki zgodne z Załącznikiem nr 7 do Zarządzeniem Rektora (dostępne na stronie), i wykazać osiągnięcie efektów uczenia się-jeśli nie ma jeszcze sylabusów z których będą wynikały, trzeba będzie uzupełnić ten dokument, w terminie późniejszym.
  4. Jeszcze raz przepraszam za tymczasowość tych rozwiązań, ale trwają prace nad dostosowaniem nowych rozwiązań do oczekiwań Wydziału. W razie problemów proszę o kontakt.
  5.  Sylabusy praktyk są dostępne na stronie wydziałowej w zakładce Kształcenie, pod hasłem SylabusyKRK-student

Nowe zasady praktyk

Szanowni Państwo! W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji praktyk po wejściu w życie nowych zasad ich organizacji, bardzo proszę o cierpliwość i zrozumienie. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem przepisów wydziałowych do wymogów Zarządzenia Rektora UWr. Jednocześnie informuję, iż w związku z powyższym zarządzeniem, brak jest od 1 października 2022 r. możliwości zaliczania praktyk na podstawie uzyskanego (w przeszłości) doświadczenia zawodowego. Wkrótce (głównie w tym zakresie trwają prace nad nowymi regułami), będzie możliwe odbywanie praktyk w ramach pracy zawodowej lub innych form aktywności zawodowej. W razie pytań proszę o kontakt. RK

Uwaga! Nowe zasady praktyk

Szanowni Państwo, z dniem 1 października 2022 r. wchodzi w życie Zarządzenie Rektora UWr. w sprawie organizacji praktyk zawodowych objętych programem studiów.
Zarządzenie Rektora w sprawie praktyk