Nowe zasady praktyk c.d.

  1. W przypadku chęci odbycia praktyki na podstawie umowy indywidualnej (praktyki organizowanej bezpośrednio przez studenta), należy przedłożyć do podpisu umowę wraz z opisem jaki ma być zakres praktyki i czy wypełnia ona efekty uczenia się zawarte w sylabusach (w przypadku braku sylabusów, będzie trzeba to uzupełnić w przyszłości). Chodzi o to żeby praktyka była zgodna z programem na kierunku studenta-pomocne mogą być programy praktyk dostępne na tej stronie.
  2. W przypadku chęci odbycia praktyki w ramach wykonywanej pracy zawodowej lub innej aktywności zawodowej, należy złożyć podanie zgodne z Załącznikiem nr 6 do Zarządzenia Rektora (dostępne na tej stronie) i wskazać efekty uczenia się które mogą zostać osiągnięte w ramach tej praktyki. Jak wyżej, w przypadku braku sylabusów, należy opisać rodzaj pracy i obowiązków sugerując się programem praktyki, wskazać czy jest ona zgodna z kierunkiem i programem studiów.
  3. Po zakończeniu praktyk należy złożyć zaświadczenie o odbyciu praktyki zgodne z Załącznikiem nr 7 do Zarządzeniem Rektora (dostępne na stronie), i wykazać osiągnięcie efektów uczenia się-jeśli nie ma jeszcze sylabusów z których będą wynikały, trzeba będzie uzupełnić ten dokument, w terminie późniejszym.
  4. Jeszcze raz przepraszam za tymczasowość tych rozwiązań, ale trwają prace nad dostosowaniem nowych rozwiązań do oczekiwań Wydziału. W razie problemów proszę o kontakt.
  5.  Sylabusy praktyk są dostępne na stronie wydziałowej w zakładce Kształcenie, pod hasłem SylabusyKRK-student

Nowe zasady praktyk

Szanowni Państwo! W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji praktyk po wejściu w życie nowych zasad ich organizacji, bardzo proszę o cierpliwość i zrozumienie. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem przepisów wydziałowych do wymogów Zarządzenia Rektora UWr. Jednocześnie informuję, iż w związku z powyższym zarządzeniem, brak jest od 1 października 2022 r. możliwości zaliczania praktyk na podstawie uzyskanego (w przeszłości) doświadczenia zawodowego. Wkrótce (głównie w tym zakresie trwają prace nad nowymi regułami), będzie możliwe odbywanie praktyk w ramach pracy zawodowej lub innych form aktywności zawodowej. W razie pytań proszę o kontakt. RK

Uwaga! Nowe zasady praktyk

Szanowni Państwo, z dniem 1 października 2022 r. wchodzi w życie Zarządzenie Rektora UWr. w sprawie organizacji praktyk zawodowych objętych programem studiów.
Zarządzenie Rektora w sprawie praktyk

Oferta pracy

ogłoszenie WSA

Zapisy na praktyki we wrześniu

Szanowni Państwo! Zapisy na praktyki na miesiąc wrzesień do sądów powszechnych, odbywać się będą za pośrednictwem USOS w terminie od 18.08.22 g. 8.00 do 21.08.22 do g. 23.59. Wypełnione i kompletne dokumenty należy złożyć w BOS w nieprzekraczalnym terminie do 23.08.22 r.

Ogłoszenie Prezesa WSA we Wrocławiu

Ogłoszenie Prezesa WSA we Wrocławiu

WSA

Oferta praktyk w Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria Adwokacka adw. Piotr Wierzbicki,
ul. św. Antoniego 12/2 we Wrocławiu.

Kancelaria z związku z dynamicznym rozwojem poszukuje celem odbycia praktyki studentów 4, 5 roku lub absolwentów studiów prawa.

Okres praktyk to min. 3 miesiące z możliwością przedłużenia oraz późniejszego zatrudnienia. Natomiast ilość godzin i dni w tygodniu będzie uzgodniona indywidualnie.

Kancelaria wspiera rozwój i podnoszenie kwalifikacji młodych prawników w celu uzyskania uprawnień Adwokata lub Radcy Prawnego.

Podania wraz z niezbędnymi dokumentami (CV ze wskazanym dotychczasowym doświadczeniem oraz zgodą na przetwarzanie danych do celów realizacji rekrutacji) prosimy składać na adres e-mail: adwokat@piotr-wierzbicki.pl

Zasady organizacji praktyk wakacyjnych

Oferta praktyk

Toyota Motor Europe SSC_ OFERTA