Zapisy na praktyki

Od miesiąca stycznia 2015 roku zapisy na praktyki odbywać się będą poprzez system USOSWEB. Dostęp do praktyk będzie miał każdy, kto może zalogować się do USOSWEBA. Dla przypomnienia login to numer indeksu, a hasło generujecie Państwo sobie sami przy pomocy linka ZAPOMNIANE HASŁO.

Zapisy trwają od 1 do 7 dnia miesiąca na następny miesiąc. Zasady te dotyczą zapisów na praktyki obowiązkowe i nieobowiązkowe.

– system wygeneruje 3 pytania i jeśli nastąpi poprawna odpowiedz sami generujecie sobie hasło (częste pytanie systemu: numer karty bibliotecznej – 0900+numer_albumu)

Zapisy na praktyki będą dostępne na stronie prawo.uni.wroc.pl. Algorytm zapisów będzie podobny jak zapisów na przedmioty do wyboru w poprzednich okresach (nie w USOSWeb).

Strona z zapisami na praktyki znajduje się pod adresem: http://usosweb.uni.wroc.pl/

Pracodawcy z którymi WPAiE ma podpisane umowy ramowe:
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
Zespół Kuratorów Sądowych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Urząd Miasta Wrocławia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Credit Suisse
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu i podległe jej urzędy celno-skarbowe.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
AXIOM
PwC
Dolnośląska Izba Lekarska (Rzecznik Dyscypliny, Sąd Dyscyplinarny)
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
World Games
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Rzecznik Praw Obywatelskich biuro we Wrocławiu

Kolejność działania.
1. Zapisanie się na praktyki.
2. Wydrukowanie dokumentów ze strony praktyk (2 egz.).
3. Ubezpieczenie się (OC i NNW)
4. Złożenie dokumentów w dziekanacie (BOS)
5. Odebranie dokumentów podpisanych przez uczelnię po ok. 7 dniach od złożenia. Studenci udający się do Prokuratury orientują się czy nie ma uwag do ich dokumentów, ponieważ dokumenty dostarcza uczelnia.
6. Udanie się na praktykę.

Do kogo i kiedy się zgłosić

Proszę pamiętać, że dokumenty mają być kompletne i podpisane zarówno przez uczestnika praktyki i osobę reprezentującą WPAE. W sytuacji rezygnacji z praktyki (tylko w uzasadnionych przypadkach) proszę przekazać taką informację organizatorowi praktyki przed jej rozpoczęciem.

ZUS -dokumenty należy dostarczyć 1 tydzień przed rozpoczęciem praktyki do Pani A. Podwiki, p. 435, ul. Pretficza 11, tel.3606431

Urząd Miasta Wrocławia -dokumenty należy dostarczyć tydzień przed rozpoczęciem praktyki do Pani Małgorzaty Pakuły, ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, p. 362, tel. 71 7778712

Jednostka wojskowa -dokumenty należy dostarczyć do Pana majora Zbigniewa Nadajczyka, nr tel. 695858054

Starostwo Powiatowe -dokumenty należy dostarczyć na tydzień przed rozpoczęciem praktyki do Anny Mrózek w kadrach, pokój 203, telefon 71 72 22 040, ul. Kościuszki 131.

Sąd Okręgowy i Zespoły Kuratorskie -dokumenty należy złożyć i odbyć przeszkolenie w pierwszym dniu praktyki o g. 7.30 w Kadrach Sądu Okręgowego we Wrocławiu, u Pani Małgorzaty Kalinowskiej. Sądy Rejonowe podlegają Sądowi Okręgowemu.

Prokuratura -dokumenty zostaną dostarczone przez Uczelnię (pod warunkiem że są kompletne i prawidłowo wypełnione), a na praktykę zgłosić się w wybranej jednostce pierwszego dnia praktyki o g. 8.00. Proszę pamiętać, że do odbycia praktyki w prokuraturze, wymagane są dwa dodatkowe dokumenty (formularz aplikacyjny i oświadczenie) dostępne na stronie.

WSA -dokumenty należy złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki ( z tym że I tura proszona jest o złożenie dokumentów do 26 czerwca) u Pani Jadwigi Zawistowskiej-Blezień w p. 408. przed g. 15.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego-dokumenty należy złożyć tydzień przed rozpoczęciem praktyki w kadrach, a na praktykę zgłosić się u Pani Agnieszki Znamiec- naczelnika Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego.

Osoby chętne do odbycia praktyk w Biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) oraz Okręgowego Sądu Lekarskiego (OSL) Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu proszone są o zgłoszenie się do Kierownika Biura OROZ Ewy Bielońskiej – pok. nr 3.15 (p. III) – ze skierowaniem oraz polisą NW i OC, w celu ustalenia daty rozpoczęcia praktyki.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki-Należy zgłosić się do końca czerwca do Pani E. Sozańskiej z kompletem dokumentów, tel. 71 3406362

Izba Skarbowa i Urzędy Skarbowe- Studenci zgłaszają się do sekretariatu wybranego urzędu z kompletem dokumentów (tj. skierowaniem, CV, kserokopią dowodu osobistego, zatwierdzonym programem praktyk).
Optymalnie byłoby, aby dla praktyk w dniach 4-29 lipca komplet dokumentów znalazł się w urzędzie najpóźniej 27-28 czerwca br. Osobą odpowiedzialną jest
Grzegorz Buczyński, tel.: +48 71 370 52 43
e-mail: grzegorz.buczynski@mf.gov.pl

RPO
Emilia Kobiela
Biuro Pełnomocnika Terenowego
Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu
tel. 71 34 69 115