Praktyki w kancelarii notarialnej.

Kancelaria Notarialna Profesora Macieja Marszała przyjmie na miesięczny staż praktykanta/praktykantkę. Preferowany jest student/studentka IV lub V roku prawa lub studiów magisterskich administracji.
Kontakt: kancelaria@notariusz-wr.pl
tel. 505 044 689 lub 71 7816890

Zapisy na praktyki wakacyjne

Szanowni Państwo zapisy na praktyki w lipcu i sierpniu do Sądu Okręgowego, podległych sądów rejonowych oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, odbędą się w dniu 10 czerwca 2021 r. za pomocą systemu USOS w godzinach 8.00-24.00. Bardzo proszę o przemyślane decyzje. Dalsze informacje będę podawał w terminie późniejszym. RK

Praktyki RPO

Szanowni Państwo

Rzecznik Praw Obywatelskich serdecznie zachęca studentów prawa III, IV i V roku studiów do aplikowania na praktyki wakacyjne w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, które tak jak w ubiegłym roku odbędą się w formie zdalnej. Praktyki zostaną zorganizowane w lipcu, sierpniu i wrześniu w trzech turnusach, podczas których dla praktykantów zaplanowaliśmy m.in. następujące aktywności:

ü spotkania online z ekspertami Biura. Dyrektorzy poszczególnych jednostek oraz wskazani przez nich pracownicy poprowadzą krótkie wykłady i warsztaty, opowiedzą też o prowadzonych aktualnie sprawach

ü współpracę z wybranym zespołem skargowym (Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Zespół Prawa Karnego, Zespół Prawa Cywilnego, Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Zespół do spraw Wykonywania Kar, Zespół do spraw Równego Traktowania),

ü spotkania online z wybitnymi prawnikami i ekspertami w dziedzinie prawa, warsztaty prowadzone w formie webinariów przygotowywane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, udział w konferencjach i spotkaniach organizowanych w Biurze RPO w formie online.

Pomimo szczególnego trybu młodzi adepci prawa z uniwersytetów w całej Polsce będą mieli szansę wziąć udział w profesjonalnym programie 3-tygodniowych praktyk i przekonać się z jakimi problemami najczęściej borykają się polscy obywatele oraz jak wygląda stosowanie prawa w praktyce.

Ostateczny kształt programu zawsze zależy od uczestników. Dzięki temu, że każda grupa jest inna, szukamy wspólnych inicjatyw, które będą zgodne z zainteresowaniami praktykantów. Chcemy, aby studenci pomimo zdalnej formy praktyk mogli jak najpełniej uczestniczyć w życiu Biura RPO i zyskać bezcenne doświadczenie.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2021 r. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu praktyk w BRPO oraz dokumenty znajdują się na stronie: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/praktyki-i-staz, pod numerem telefonu 22 551 77 89/ 22 551 78 10; lub praktyki@brpo.gov.pl

Zapisy na praktyki

Szanowni Państwo, w ostatniej chwili udało się uzgodnić nabór na praktyki w miesiącach czerwiec-sierpień do Sądu Okręgowego we Wrocławiu i sądów rejonowych podległych. Zapisy na praktyki czerwcowe odbędą się za pomocą USOS w poniedziałek 24 maja w godzinach 8.00-24.00. Bardzo proszę niezwłocznie po zapisaniu się, by skompletować dokumenty i ubezpieczenie, jak najszybciej przesyłając wszystko do dziekanatu, wraz z wnioskiem do Prodziekana J. Przygodzkiego o zgodę na odbywanie praktyk. Skompletowane dokumenty muszę otrzymać najpóźniej do 27 maja. Zapisy na lipiec i sierpień odbędą się w późniejszym terminie. RK

Praktyki w UM Wrocławia

Urząd Miejski Wrocławia zaprasza studentów IV i V roku prawa na płatne praktyki (umowa zlecenia) w Zespole Radców Prawnych. Wybrana osoba w ramach praktyk będzie miała możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w zakresie sporządzania pism procesowych w sprawach m.in.: cywilnych, gospodarczych i administracyjnych oraz umiejętność i doświadczenia przydatnego w przyszłości w prowadzeniu sporów sądowych.

Zainteresowanych proszę o przesłanie C.V. (z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do procesu rekrutacji) na adres e-mail: bop@um.wroc.pl

Oferta praktyk dla studentów prawa

PRAKTYKI W SK&S

Praktyki zawodowe dla studentów III, IV i V roku studiów prawniczych

Program praktyk jest skierowany do studentów kończących III, IV i V rok studiów prawniczych.
Praktyki letnie odbywają się od lipca do końca września i trwają od 4 do 6 tygodni z możliwością
przedłużenia na rok akademicki (od października do końca czerwca). Oprócz wyróżniającej się
współpracy, dodatkowym warunkiem kontynuacji praktyk w roku akademickim jest dyspozycyjność na
poziomie co najmniej trzech dni w tygodniu.
Praktykanci za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie w stawce godzinowej.
Przyjęcie na praktyki poprzedzone jest testami wiedzy, podczas których weryfikujemy znajomość
podstawowych dziedzin prawa oraz języka angielskiego, a następnie rozmowami indywidualnymi.
Praktyki są prowadzone między innymi w ramach następujących specjalizacji: prawo spółek, fuzje
i przejęcia, procesy sądowe i arbitrażowe, prawo podatkowe, prawo karne gospodarcze, nieruchomości,
inwestycje budowlane i reprywatyzacja, własność intelektualna i przemysłowa, prawo konkurencji, prawo
pracy, projekty infrastrukturalne.
Miejsce odbywania praktyk: Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław.
Oferujemy:
• ciekawą i pełną wyzwań pracę w jednej z wiodących kancelarii w Polsce
• udział w ciekawych, ambitnych projektach z różnych branż, realizowanych dla uznanych polskich i
zagranicznych firm oraz jednostek administracji
• możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia pod okiem ekspertów z różnych dziedzin doradztwa
prawnego
• program mentoringowy dla studentów zakwalifikowanych na praktyki w roku akademickim
• możliwość pracy zdalnej w systemie rotacyjnym
• dopasowany do oczekiwań program szkoleniowy
• pracę w kilkuosobowych gabinetach
• codziennie świeże owoce
Od kandydatów na praktyki oczekujemy:
• średniej ocen powyżej 4,0 z dotychczasowego okresu studiów;
• bardzo dobrej, praktycznej znajomości języka angielskiego, w tym umiejętności tłumaczenia tekstów
prawniczych (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem);
• dobrej orientacji w podstawowych dziedzinach prawa;
• zainteresowania gospodarką i prawem gospodarczym, zaś od studentów, którzy w swoim programie
dydaktycznym mieli, bądź aktualnie mają, przedmiot prawo handlowe – bardzo dobrej znajomości
tego przedmiotu;
• umiejętności efektywnej pracy w zespole;
• predyspozycji organizacyjnych;
• zaangażowania.
Rekrutacja na praktyki letnie 2021:
Kancelaria informuje o rozpoczęciu rekrutacji na praktyki letnie 2021.
Przypominamy, że ofertę praktyk kierujemy do studentów III, IV i V roku studiów prawa.
Prosimy o nadsyłanie CV i listów motywacyjnych w języku polskim lub angielskim, wyłącznie pocztą
elektroniczną, w formacie pdf na adres: rekrutacja@skslegal.pl, tytułując e-mail: „ws. praktyk letnich”
w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2021 r.
Testy pisemne odbędą się 28 maja 2021 r. (piątek) o godzinie 19:00 on-line.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w czerwcu w formie wideokonferencji. O terminach rozmów
kwalifikacyjnych poinformujemy niezwłocznie po sprawdzeniu testów.
Decyzje o zakwalifikowaniu na praktyki zostaną indywidualnie podane kandydatom w drugiej połowie
czerwca.
Kancelaria zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania zasad rekrutacji.

Praktyki w okresie pandemii

Szanowni Państwo! Wobec przedłużającego się stanu pandemii, praktyki wakacyjne nie będą organizowane na dotychczasowych warunkach. Nie będzie więc prowadzonych zapisów na praktyki organizowane przez WPAE. Praktyki można odbywać na zasadzie indywidualnych porozumień zawieranych z pracodawcami, warunkiem jest uzyskanie zgody od Prodziekana WPAE dr hab. Jacka Przygodzkiego, wyrażonej w formie pisemnej. Pozostałe zasady praktyk nie ulegają zmianie, z tym że obieg dokumentów dokonywany jest w formie elektronicznej, za pośrednictwem dziekanatów. O zmianach dotyczących organizacji praktyk będę informował. RK

Płatna praktyka w UM Wrocławia

Poszukiwani są studenci IV i V roku prawa na płatną praktykę w Urzędzie Miasta Wrocławia. Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie CV na adres mailowy : malgorzata.pakula@um.wroc.pl i wojciech.szuster@um.wroc.pl

Praktyka

Ogłoszenie w załączniku.
Junior Compliance Specialist_unblocked

Płatne praktyki


Płatne praktyki w dziale podatkowym WPW_Oferta_202101