Oferta praktyk

Intern-sektor life science

Oferta praktyk

28_VZS_platne praktyki i praca dla studentow absolwentow_09.09.2021

Zapisy na październik

Szanowni Państwo! Zapisy na praktyki w październiku rozpoczną się 3.09.21 r. od g. 9.00 i potrwają do 7.09.21 r. do g. 24.00. Zapisy odbywają się za pomocą USOSa. Proszę pamiętać o obowiązku złożenia wniosku do Prodziekana prof. J. Przygodzkiego o o zgodę na odbywanie praktyki w trakcie pandemii. RK

Oferta praktyk dla studentów prawa

ogłoszenie (studenci)

Zapisy na praktyki odbywane we wrześniu

Zapisy na praktyki odbywane we wrześniu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i sądach rejonowych podległych, odbędą się za pomocą USOS w terminie 10.08.21 od g. 8.00 do 11.08.21 g.23.59. Bezpośrednio po zapisach należy skompletować i złożyć dokumenty w dziekanacie wraz z ubezpieczeniem i podaniem do Dziekana o zgodę na odbywanie praktyki w trakcie pandemii. Dokumenty składa się w formie elektronicznej lub do skrzynki podawczej pod dziekanatem. RK

Oferta praktyk

„Zespół z Bera Salwa Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą we Wrocławiu przyjmie na praktyki lub do zatrudnienia studentów 3, 4 lub 5 roku studiów prawa. Okres praktyk lub zatrudnienia 3 miesiące z możliwością przedłużenia, natomiast ilość godzin i dni w tygodniu będzie uzgodniona indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu na adres biuro@bss-kancelaria.pl lub tel. 882 410 152.”

Praktyki w kancelarii notarialnej.

Kancelaria Notarialna Profesora Macieja Marszała przyjmie na miesięczny staż praktykanta/praktykantkę. Preferowany jest student/studentka IV lub V roku prawa lub studiów magisterskich administracji.
Kontakt: kancelaria@notariusz-wr.pl
tel. 505 044 689 lub 71 7816890

Zapisy na praktyki wakacyjne

Szanowni Państwo zapisy na praktyki w lipcu i sierpniu do Sądu Okręgowego, podległych sądów rejonowych oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, odbędą się w dniu 10 czerwca 2021 r. za pomocą systemu USOS w godzinach 8.00-24.00. Bardzo proszę o przemyślane decyzje. Dalsze informacje będę podawał w terminie późniejszym. RK

Praktyki RPO

Szanowni Państwo

Rzecznik Praw Obywatelskich serdecznie zachęca studentów prawa III, IV i V roku studiów do aplikowania na praktyki wakacyjne w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, które tak jak w ubiegłym roku odbędą się w formie zdalnej. Praktyki zostaną zorganizowane w lipcu, sierpniu i wrześniu w trzech turnusach, podczas których dla praktykantów zaplanowaliśmy m.in. następujące aktywności:

ü spotkania online z ekspertami Biura. Dyrektorzy poszczególnych jednostek oraz wskazani przez nich pracownicy poprowadzą krótkie wykłady i warsztaty, opowiedzą też o prowadzonych aktualnie sprawach

ü współpracę z wybranym zespołem skargowym (Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Zespół Prawa Karnego, Zespół Prawa Cywilnego, Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Zespół do spraw Wykonywania Kar, Zespół do spraw Równego Traktowania),

ü spotkania online z wybitnymi prawnikami i ekspertami w dziedzinie prawa, warsztaty prowadzone w formie webinariów przygotowywane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, udział w konferencjach i spotkaniach organizowanych w Biurze RPO w formie online.

Pomimo szczególnego trybu młodzi adepci prawa z uniwersytetów w całej Polsce będą mieli szansę wziąć udział w profesjonalnym programie 3-tygodniowych praktyk i przekonać się z jakimi problemami najczęściej borykają się polscy obywatele oraz jak wygląda stosowanie prawa w praktyce.

Ostateczny kształt programu zawsze zależy od uczestników. Dzięki temu, że każda grupa jest inna, szukamy wspólnych inicjatyw, które będą zgodne z zainteresowaniami praktykantów. Chcemy, aby studenci pomimo zdalnej formy praktyk mogli jak najpełniej uczestniczyć w życiu Biura RPO i zyskać bezcenne doświadczenie.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2021 r. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu praktyk w BRPO oraz dokumenty znajdują się na stronie: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/praktyki-i-staz, pod numerem telefonu 22 551 77 89/ 22 551 78 10; lub praktyki@brpo.gov.pl

Zapisy na praktyki

Szanowni Państwo, w ostatniej chwili udało się uzgodnić nabór na praktyki w miesiącach czerwiec-sierpień do Sądu Okręgowego we Wrocławiu i sądów rejonowych podległych. Zapisy na praktyki czerwcowe odbędą się za pomocą USOS w poniedziałek 24 maja w godzinach 8.00-24.00. Bardzo proszę niezwłocznie po zapisaniu się, by skompletować dokumenty i ubezpieczenie, jak najszybciej przesyłając wszystko do dziekanatu, wraz z wnioskiem do Prodziekana J. Przygodzkiego o zgodę na odbywanie praktyk. Skompletowane dokumenty muszę otrzymać najpóźniej do 27 maja. Zapisy na lipiec i sierpień odbędą się w późniejszym terminie. RK