Oferta praktyk dla studentów prawa

Ogłoszenie w załączeniu.

kancelaria_praktykant

Ogłoszenie o pracę w WSA we Wrocławiu

W załączeniu ogłoszenie.

ogłoszenie WSA

Praktyki w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Poniżej ogłoszenie:

Poszukujemy studentów prawa, którzy zaliczyli min. III rok studiów i legitymują się znajmomością kodeksu postępowania cywilnego do wspólpracy z radcami prawnymi zatrudnionymi w Zespole Radców Prawnych

Zakres zadań przewidzianych do realizacji obejmuje:
1. Sporządzenie projektów pozwów lub wniosków w sprawach przekazanych przez wyznaczonego pełnomocnika Gminy Wrocław w zakresie spraw: o eksmisję, zapłatę, o stwierdzenie nabycia spadku lub innej wskazanej.
2. Wykonanie odpowiedniej ilości kopii załączników do pozwu.
3. Przygotowanie karty obiegu dokumentu celem wniesienia opłaty od pozwu/wniosku.
4. Współpraca w zakresie realizowanych czynności z pełnomocnikiem procesowym.

Osoby zainteresowane proszę o przysłanie CV na adres: bop@um.wroc.pl  w terminie do 23 czerwca br.

Oferta praktyk

Rzecznik Finansowy zaprasza na praktyki w sierpniu 2023 r. Szczegóły w załączeniu.

PLAKAT AKADEMIA RF

Praktyki wakacyjne

Zarządzenie w sprawie praktyk w okresie letniej przerwy międzysemestralnej w załączeniu.

Zarządzenie nr 10_2023 Dziekana WPAE UWr_organizacja praktyk zawodowych_2022_2023

Oferta praktyk w Urzędzie Gminy Udanin

Informujemy, że na podstawie zawartego z WPAE porozumienia, Urząd Gminy Udanin oferuje  dla 5 studentów (jednorazowo) praktykę studencką. Proponowana praktyka jest przeznaczona dla 1-2 ekonomistów do referatu finansów i budżetu, 3-4 administratywistów/prawników do pozostałych referatów m.in. organizacyjnego czy spraw obywatelskich. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Sekretarzem Gminy Panem Andrzejem Bielskim  Tel: 76/ 744 28 82

Oferta pracy w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Panią Aliną Zarębą, tel. 71 3974154/122

Oferta praktyk

zaproszenie na praktyki PA

Nowy Regulamin praktyk

Szanowni Państwo! W dniu 13 lutego 2023 r. Rada Wydziału WPAE UWr. uchwaliła nowy Regulamin praktyk wraz z załącznikami, który reguluje zasady odbywania praktyk na wydziale.  Dokumenty złożone z wykorzystaniem wcześniej obowiązujących wzorów będą honorowane, lecz mogą Państwo otrzymać wiadomości o konieczności uzupełnienia dokumentów o efekty uczenia się. Przypominam, że efekty uczenia się dostępne są w sylabusie praktyk dostępnym na stronie wydziałowej, w zakładce kształcenie – sylabusy krk student.

Uchwała 2_II_2023 regulamin praktyk zawodowych

Oferta praktyk

Oferta praktyk w Kancelarii Prawnej Hyperion

Gałek i Gałan Spółka Komandytowa

ul. Grabskiego 14, 55-011 Siechnice

Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Panią Aleksandrą Kuropką

Telefon: 573 927 413

e-mail: akuropka@kancelariahyperion.pl