Praktyki w Biurze Radców Prawnych UWr

oferta praktyk

Oferta staży w BBN

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego już po raz 11. organizuje projekt Wakacyjnych Staży Studenckich. Proponowany przez BBN od 2008 r. program umożliwia młodzieży zdobycie bezcennego doświadczenia oraz sprawdzenia się w instytucji, wykonującej zadania bezpośrednio dla Prezydenta RP.

W ciągu minionych lat program stawał się prestiżową formą nabywania kompetencji na najwyższym szczeblu administracji państwowej, a także dawał szansę młodym ludziom na rozpoczęcie kariery zawodowej. Z przeszło setki dotychczasowych stażystów, pięcioro pracuje w BBN, a wielu nadal utrzymuje kontakty z ekspertami Biura.

Staż poprzedzony jest rekrutacją. Na egzamin, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów zaproszonych zostanie kilkudziesięciu wybranych w procesie kwalifikacyjnym. Warunkiem koniecznym jest studiowanie przynajmniej na trzecim roku oraz posiadanie średniej ocen uzyskanych w czasie studiów na poziomie powyżej 4,0. Egzamin będzie się składał z pisemnego testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.

Laureaci XI edycji WSS przez miesiąc będą mieli możliwość pracy z analitykami BBN w wybranych przez siebie komórkach: Departamencie Analiz Strategicznych, Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego oraz w Archiwum. Studentom mieszkającym poza Warszawą, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pokryje koszty zakwaterowania w Domu Studenta Uniwersytetu Warszawskiego.

Formularz aplikacyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.bbn.gov.pl/staze. Termin przesyłania aplikacji upływa 6 maja 2018 r.

W razie pytań służę pomocą.

Z poważaniem

MONIKA BIERNAT
p.o. redaktora naczelnego
kwartalnika „Bezpieczeństwo Narodowe”

Zasady praktyk wakacyjnych

Zarządzenie w sprawie praktyk wakacyjnych

Praktyki w kancelarii prawnej

Szczegóły oferty w załączniku

Praktyka w kancelarii prawnej

Szczegóły oferty w załączniku

Płatne praktyki

Płatne praktyki, szczegóły w załaczniku

Oferta praktyk

Oferta praktyki w kancelarii prawnej.

Zapraszamy na praktyki

Praktyki u komornika

Komornik Sądowy dla Wrocławia-Fabrycznej poszukuje chętnych osób do
odbycia darmowych praktyk studenckich w kancelarii.

Wymagania:

status studenta (kierunek prawo, administracja)

podstawowa znajomość obsługi komputera.

Elastyczne godziny. ”

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
Kamila Jaworek

adres: Legnicka 62 pok. 108
54-204 Wrocław
tel.: 71 349-79-18

email: wroclaw.jaworek@komornik.pl

Praktyka w kancelarii prawnej

290118-oferta praktyk studenckich