Uwaga studenci odbywający praktykę wakacyjną w prokuraturach i jednostce wojskowej!

Kompletne(sprawdzone i podpisane) dokumenty na praktyki w prokuraturach organizowane przez WPAE, należy dostarczyć do Rafała Kowalczyka (p. 109 c) osobiście lub za pośrednictwem dziekanatu kierunkowego, najpóźniej do dnia 23 czerwca.
Studenci udający się na praktykę do jednostki wojskowej dołączyć muszę do dokumentów umowę w sprawie organizacji praktyk.

Uwaga osoby chcące odbyć praktykę we wrześniu!

Zapisy na praktyki wrześniowe organizowane przez WPAE odbywać się będą elektronicznie w dniach od 20 do 22 czerwca. Dokumenty należy skompletować do dnia 30 czerwca. Osoby które zdecydują się odbyć we wrześniu praktykę, muszą złożyć oświadczenie, że skierowanie na praktyki nie będzie kolidować z ew. sesją poprawkową i zajęciami oraz ze nie będą się powoływać na tę okoliczność.

Oferta praktyk

I.
Urząd Miasta Wrocławia – Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego
Pl. Dominikański 6 50-159 Wrocław, Polska
Tel/Direct: +48 (0) 71 77 24 950 | Fax: +48 (0) 71 77 24 939 | Mobile:
+48(0) 604 533 959
infolink@cirs.wroclaw.pl | www.infolink.wroclaw.pl
II.
1. Studencka organizacja AIESEC. Już w te wakacje można odbyć u nas obowiązkowe praktyki zawodowe z zakresu marketingu, HR, sprzedaży, finansów.
kontakt:e-mail: wroclawue.aiesec@gmail.com
tel. 669985075
2. INFOLINK OFFERS AN INTERNSHIP FOR A STUDENT OF LAW
REGUIREMENTS:
• 3-4 YEAR OF STUDIES
• FLUENCY IN ENGLISH
• INTEREST IN THE SUBJECT OF MIGRATION WITHIN EU AND IN THE AREA OF
INTERNATIONAL LAW RELATING TO FOREIGNERS

WE OFFER:
• THE LEGAL ENGLISH COURSE PROVIDED BY A NATIVE SPEAKER
• WORK IN AN INTERNATIONAL TEAM FOR INTERNATIONAL COMMUNITY EXPATRIATES LIVING
IN WROCŁAW
• TASKS REQUIRING UP TO 5 HOURS A WEEK
• THE POSSIBILITY TO REMOTE (NON-STATIONARY) WORK
• INVOLVEMENT INTO EVENTS ORGANISED BY AND FOR WROCŁAW’S EXPATS
If you are interested please – as soon as possible – send us your CV
infolink@cirs.wroclaw.pl

Zasady zapisów na praktyki wakacyjne

Proszę przestrzegać terminów wynikających z Zarządzenia-przede wszystkim terminu 18 czerwca 2014 jako ostatecznego na złożenie dokumentów na praktyki wakacyjne. W okresie wakacyjnym dokumenty nie będą podpisywane.

zarzadzenie_6 (3)

Oferta praktyk i staży

1.Obecnie poszukujemy absolwenta nauk prawniczych, który swoją przyszłość chciałby związać z prawem celnym.
Pragniemy nawiązać współpracę z osobą (np. w formie płatnego stażu z możliwością stałego zatrudnienia po jego zakończeniu), która zajęłaby się:

• obsługą prawną związaną z przeprowadzaniem odpraw celnych

• weryfikowaniem wewnętrznych procedur wg aktualnych przepisów prawa celnego

• pisaniem wniosków i odwołań w postępowaniu celnym

• wdrażaniem standardów jakościowych, polityk i procedur

• monitorowaniem i raportowaniem stanu realizacji procesów jakościowych

• prowadzeniem wewnętrznych audytów efektywnościowych

• rekomendowaniem do biznesu sugestii i pomysłów na optymalizację procesów i jakości świadczonych usług

Mamy nadzieję, że wśród absolwentów znajdzie się osoba, która posiada:

• chęć zgłębiania i doskonalenia wiedzy na temat międzynarodowego, wspólnotowego i polskiego prawa celnego

• gotowość do poznania branży usług TSL

• entuzjazm w uzupełnianiu wiedzy o potrzebach rynku w zakresie wymogów jakościowych stawianych procesom logistycznym i celnym,

• ciekawość poznania specyfiki rynków Europy Wschodniej

Grupa DTA

e-mail: malgorzata.zawerbny@dta.com.pl
tel. +48 783 717 160

2. Praktyka w Kancelarii Prawnej Lis i Partnerzy.

3. Praktyka w e-Kancelarii GPF

ogłoszenie praktyki

Praktyki_Prawny-1 (1)

Nowy program stażowy dla absolwentów

PUP (1)
Podpisane zostało porozumienie w sprawie kolejnej edycji programu Absolwent-Stażysta, przeznaczonego dla absolwentów WPAE wszystkich kierunków kończących naukę w roku 2013/14. Rejestracji jako osoby bezrobotnej, można dokonać internetowo. Na stronie PUP dostępny jest wniosek stażowy.

Do kogo się zgłosić

ZUS -dokumenty należy dostarczyć 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki do Pani A. Podwiki, p. 435, ul. Pretficza 11, tel.3606431

Urząd Miasta Wrocławia -dokumenty należy dostarczyć do Pani Małgorzaty Pakuły, ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, p. 362, tel. 71 7778712

Jednostka wojskowa -dokumenty należy dostarczyć do Pana majora Zbigniewa Nadajczyka, nr tel. 695858054

Starostwo Powiatowe -dokumenty należy dostarczyć do Pana Grzegorza Misia, ul. Kościuszki 131, pierwszego dnia praktyki, tel. 71 722 17 00

Sąd Okręgowy i Zespoły Kuratorskie -dokumenty należy złożyć i odbyć przeszkolenie w pierwszym dniu praktyki o g. 7.30 w Kadrach Sądu Okręgowego we Wrocławiu, u Pani Małgorzaty Kalinowskiej.

Prokuratura -dokumenty należy donieść do Prokuratory Okręgowej terminie najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem praktyki a na praktykę zgłosić się w wybranej jednostce pierwszego dnia praktyki. Proszę pamiętać, że do odbycia praktyki w prokuraturze, wymagane są dwa dodatkowe dokumenty (formularz aplikacyjny i oświadczenie) dostępne na stronie.

WSA -dokumenty należy złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki u Pani Jadwigi Zawistowskiej-Blezień w p. 408.przed g. 15.

Policja -oprócz standardowych dokumentów, należy złożyć do właściwego komendanta policji(w zależności do jakiej jednostki się idzie) podanie o przyjęcie na praktykę, powołując się przy tym na umowę zawartą z Komendantem KWP we Wrocławiu. Ponadto należy złożyć oświadczenie(nie zaświadczenie) o niekaralności i program praktyk na danym kierunku(dostępny na stronie). Dokumenty muszą być złożone 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki, z wyjątkiem pierwszej tury(1 lipca), która ma na to 10 dni. Osobami kontaktowymi są Panie Jolanta Ziętek i Anna Kogut, ul. Połbina 1.

Praktyki w Deliotte

Najnowsze oferty praktyk i pracy w Deloitte

Zapraszamy do rekrutacji studentów III, IV i V roku studiów.

Przesyłamy najnowsze oferty praktyk i pracy w Deloitte.

Praktyki w Dziale Audytu – Wrocław

Asystent w Dziale Audytu – Wrocław

Deloitte European Internship Program (DEIP) – AUDYT – Wrocław, Łódź, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Gdańsk, Katowice, Poznań, Szczecin

Nowe miejsca praktyk

Informuję, iż zostało podpisane porozumienie w sprawie odbywania praktyk z Izbą Lekarską we Wrocławiu. Możliwe będzie odbywanie praktyk u Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej iw Okręgowym Sądzie Lekarskim.
Ramowy zakres obowiązków potencjalnych praktykantów w kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Lekarskiego:

obsługa kancelaryjna, bieżących spraw obu kancelarii
udział w czynnościach procesowych, w tym udział w przesłuchaniach świadków, obwinionych lekarzy i posiedzeniach sądowych w charakterze protokolanta
formułowanie projektów pism procesowych
pisanie opinii prawnych.

Zmiana regulacji prawnych w zakresie praktyk!

Uwaga! Wobec zmiany podstaw prawnych regulujących zasady odbywania praktyk, zmieniły się nieznacznie( brak programu praktyk i inna podstawa prawna w umowie) dokumenty towarzyszące praktykom. Proszę o zapoznanie się z tymi aktami w zakładce ” akty prawne”