Praktyki w infolinii NFZ

NFZ zwrócił się z ofertą odbycia praktyk w infolinii w związku z organizacją szczepień na Covid19. Będzie to równoznaczne z odbyciem praktyk zawodowych. Chętnych proszę o kontakt i przekazywanie swoich danych kontaktowych. RK

Praktyki

Szanowni Państwo!
Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej uzyskał aprobatę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do inicjatywy, w której Studenci, którzy chcą odbyć praktyki, bądź nie odbyły ich przez pandemię spowodowaną COVID-19 mogły odbyć je w jednostkach przeciwdziałających COVID-19 są to: Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, czy też Urząd Wojewódzki.
Dla Studentów, którzy nie odbyli praktyk lub chcą je odbyć istnieje możliwość, aby realizacja ich odbyła się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych we Wrocławiu oraz w innych powiatowych miejscowościach na terenie województwa dolnośląskiego. Każda PSSE może przyjąć 1 – 2 studentów, natomiast PSSE we Wrocławiu przyjmie 10 studentów. Warunkiem przyjęcia studenta na praktykę jest co najmniej 1-miesięczny okres praktyki (wolontariatu). Ponadto studenci przed rozpoczęciem praktyki powinni mieć założony profil zaufany ePUAP (system SEPIS wymaga logowania się przy użyciu profilu zaufanego). Praca będzie wiązała się z dostępem do danych osobowych wrażliwych (dotyczących stanu zdrowia).
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt bezpośrednio do Pełnomocnika Dziekana WPAE ds. praktyk, bądź na maila: 316218@uwr.edu.pl, gdzie uzyskają Państwo niezbędne informację.

Zawieszenie praktyk w SO i WSA

Szanowni Państwo Prezes SO we Wrocławiu i WSA we Wrocławiu podjęli decyzje o zawieszeniu praktyk dla studentów WPAE aż do odwołania. W związku z ograniczeniami związanymi z sytuację epidemiczną rekomenduję powstrzymanie się od odbywania również innych praktyk. RK

Praktyki-Internship

Digital Marketing Internship Offer

Oferta praktyk

Czytaj dalej

Zapisy na praktyki we wrześniu

Szanowni Państwo! Od jutra (6.08) ruszą elektroniczne zapisy na praktyki we wrześniu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym oraz Sądzie Okręgowym i podległych sądach rejonowych (niektórych). Obowiązują dotychczasowe zasady obiegu dokumentów. Po dokonaniu zapisu bardzo proszę o niezwłoczne wypełnienie dokumentów i przesłanie ich do dziekanatu celem podpisania. Proszę dopełnić tych obowiązków najpóźniej do 14 sierpnia, gdyż do 20 sierpnia muszę przekazać informację o liczbie praktykantów. W razie pytań pozostaję do dyspozycji. RK

Praktyki w sądach powszechnych II tura

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, bardzo proszę wszystkich udających się na praktyki do sądów powszechnych, proszeni są o zgłoszenie w Kadrach Sądu Okręgowego o g. 7.30 w pierwszym dniu praktyki.

Praktyki

Szanowni Państwo są jeszcze miejsca na praktyki w Urzędzie Miejskim Wrocławia w lipcu (7 osób) i sierpniu (18 osób). W razie zainteresowania proszę o szybki kontakt i wysłanie do piątku 3 lipca dokumentów na praktyki na adres swoich dziekanatów. Osoba do kontaktu to:

Małgorzata Pakuła
Dyrektor Biura Obsługi Prawnej
ul. G. Zapolskiej 4 pok. 363
tel. 71/777 87 12

Praktyki w WSA we Wrocławiu

Szanowni Państwo! Jest możliwość odbycia praktyk w WSA we Wrocławiu w dwóch turach (w lipcu i sierpniu) w sumie dla 8 studentów WPAE (po 4 osoby na każdą turę). W związku z obecną sytuacją, osoby chętne proszone są o bezpośredni kontakt ze mną w drodze mailowej. O możliwości odbycia praktyk decydować będzie kolejność zgłoszeń. Bardzo proszę o przemyślane podejmowanie decyzji i jak najszybszy kontakt w tej sprawie. Rafał Kowalczyk.

Zarządzenie w sprawie praktyk wakacyjnych

W załączeniu.
Zarządzenie_8_2020_Dziekana_praktyki wakacyjne 2020