Praktyka w Credit Suisse

„Studencie!

Studiujesz prawo, ekonomię lub finanse i pragniesz się rozwijać? Chcesz zdobyć doświadczenie w międzynarodowej organizacji? Nie przegap szansy i weź udział w unikatowym 12-miesięcznym, płatnym programie Credit Suisse – Compliance Academy.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu, będą miały okazję współpracować z doświadczonymi menedżerami i specjalistami. Uczestnictwo w nim pozwoli Ci na uzyskanie wartościowego doświadczenia i na połączenie ze sobą życia akademickiego z życiem zawodowym.

Program startuje już w sierpniu! Nie trać czasu i aplikuj przez naszą stronę internetową.

Ścieżka aplikacyjna: New User (proszę stworzyć nowy profil) -> rok: 2016 -> program: Full Time -> position: Analyst -> location: Wroclaw -> department: General Counsel Compliance Academy

W razie dodatkowych pytań, napisz do swojego rekrutera: agnieszka.dybizbanska@credit-suisse.com”

Praktyka płatna

„Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp.j., oferuje studentom V roku prawa planującym zdawanie egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką bądź sądową – 3 miesięczny płatny staż.

Propozycja skierowana jest do osób posiadających dobrą i ugruntowaną wiedzę teoretyczną przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej, a także z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Od stażysty oczekujemy także zaangażowania w powierzone mu zadania oraz dyspozycyjności w wymiarze co najmniej 3 dni w tygodniu .
W czasie stażu student będzie miał możliwość zapoznać się z praktycznymi aspektami stosowania prawa oraz zasadami wykonywania zawodu adwokata, a także umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej.
Wraz z ukończeniem studiów i uzyskaniem pozytywnego wyniku na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką istnieje możliwość przedłużenia współpracy z kancelarią w ramach umowy o pracę na pełny etat. Wymiar stażu obejmuje 3-5 dni w tygodniu.
Z naszej strony oferujemy zdobywanie doświadczenia zawodowego pod nadzorem adwokatów o wysokich kwalifikacjach i analizę ciekawych spraw z wielu dziedzin prawa: gospodarczego, cywilnego, administracyjnego oraz karnego oraz wynagrodzenie.
Osoby zainteresowane odbyciem płatnego stażu proszone są o przesłanie swojego CV na następujący adres poczty elektronicznej: marcin.ochtera@malicki.wroc.pl”

Oferta praktyk

1. AKADEMIA ODSZKODOWAŃ firmy VOTUM:
• Dwa semestry warsztatów dla studentów prawa i administracji w sumie 10 spotkań 1,5 h na WPAiE UWr – 1 lub 2 spotkania w miesiącu
• Możliwość przygotowania się do praktyk i wykorzystania zdobytej wiedzy w środowisku biznesowym
• Praca na kazusach z praktykami prawa – radcami prawnymi i adwokatami
• Nagroda rzeczowa dla jednego ze słuchaczy
• Certyfikat ukończenia Akademii Odszkodowań
• Praktyczna wiedza z wyspecjalizowanej dziedziny prawa
Data pierwszego spotkania:
• 19.11.2015 o godz. 17:00 sala 2.04 D WPAiE UWr
Zapisy w terminie: 7.11.2015-16.11.2015 tylko poprzez formularz na stronie:
www.votum-sa.pl/akademiaodszkodowan

Liczba miejsc jest ograniczona.
Nie przegap zapisów!
www.votum-sa.pl
www.lebekiwspolnicy.pl

2. PRAKTYKI DLA STUDENTÓW PRAWA

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu zajmująca się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, a prowadząca liczne procesy sądowe, przyjmie na praktykę studentów/studentki trzeciego i / lub czwartego roku studiów.

Osoby zainteresowane, a posiadające umiejętność wyrażania swoich myśli na piśmie, prosimy o kontakt mailowy na adres:
sekretariat@kancelaria-lofty.pl

Praktyka

STUDENCKIE PRAKTYKI

1. „Kancelaria Adwokacka adw. Stanisława Wrona poszukuje praktykanta z 3 lub 4 roku prawa do pracy 2-3 razy w tygodniu w Kancelarii przy ul. Inowrocławskiej 21d/8 (www.kancelaria-lofty.pl). Do obowiązków praktykanta należałoby sporządzanie pism oraz opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Zainteresowanych proszę o kontakt pod adres: sekretariat@kancelaria-lofty.pl lub telefonicznie na nr tel: 668 028 802”

2. Kancelaria Prawna Szmyrka Nawrat & Wspólnicy sp.j. oferuje studentom IV i V roku prawa WPAiE we Wrocławiu możliwość odbycia praktyk zawodowych. Propozycja skierowana jest do osób posiadających dobrą, ugruntowaną wiedzę teoretyczną (szczególnie z zakresu prawa cywilnego, procedury cywilnej), adekwatną do aktualnego etapu odbywanej nauki, sumiennych, rzetelnych i zaangażowanych. W czasie praktyk zaakceptowanym kandydatom stworzona zostanie możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami stosowania prawa oraz zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata, a także możliwość rozwoju kompetencji zawodowych i zdobycia umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej. Praktyki odbywają się w cyklach dwumiesięcznych, pod opieką prawników – praktyków. Dla najlepszych praktykantów przewidziana jest możliwość kontynuowania współpracy na podstawie odpłatnego stażu, a w dalszej perspektywie także możliwość odbywania aplikacji radcowskiej lub adwokackiej.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o przesłanie swojego CV na następujący adres mailowy:
praktyki@sniw.pl

3.Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp.j., oferuje praktyki dla studentów V roku prawa. Propozycja skierowana jest do osób posiadających dobrą i ugruntowaną wiedzę teoretyczną przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej, a także z szeroko rozumianego prawa gospodarczego.
W czasie praktyk student będzie miał możliwość zapoznać się z praktycznymi aspektami stosowania prawa oraz zasadami wykonywania zawodu adwokata,
a także umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej.
Wraz z ukończeniem studiów istnieje możliwość przedłużenia współpracy z kancelarią w ramach płatnego stażu. Wymiar godzin praktyk może obejmować 3, 4 lub 5 dni w tygodniu.
Z naszej strony oferujemy zdobywanie doświadczenia zawodowego pod nadzorem adwokatów o wysokich kwalifikacjach i analizę ciekawych spraw z wielu dziedzin prawa: gospodarczego, cywilnego, administracyjnego oraz karnego. Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o przesłanie swojego CV na następujący adres poczty elektronicznej: marcin.ochtera@malicki.wroc.pl

Praktyki w administracji WPAIE

Możliwe jest odbycie praktyk w administracji Wydziału. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Beatą Blicharz.

Praktyki w ZOO

Wrocławskie ZOO poszukuje 2 dwóch osób na bezpłatne praktyki wakacyjne. Kontakt u Pani Joanny Kij.

ZOO Wrocław Sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław

tel.: +48 71 348 30 24 wew. 106

kom. +48 502 579 359

fax: +48 71 348 37 68

Tryb zgłaszania się na praktyki wakacyjne

Proszę pamiętać, że dokumenty mają być kompletne i podpisane zarówno przez uczestnika praktyki i osobę reprezentującą WPAE. W sytuacji rezygnacji z praktyki (tylko w uzasadnionych przypadkach) proszę przekazać taką informację organizatorowi praktyki przed jej rozpoczęciem.

ZUS -dokumenty należy dostarczyć 1 tydzień przed rozpoczęciem praktyki do Pani A. Podwiki, p. 435, ul. Pretficza 11, tel.3606431

Urząd Miasta Wrocławia -dokumenty należy dostarczyć do 26 czerwca (I tura) i do 10 lipca (II tura) do Pani Małgorzaty Pakuły, ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, p. 362, tel. 71 7778712

Jednostka wojskowa -dokumenty należy dostarczyć do Pana majora Zbigniewa Nadajczyka, nr tel. 695858054

Starostwo Powiatowe -dokumenty należy dostarczyć na tydzień przed rozpoczęciem praktyki do Anny Mrózek w kadrach, pokój 203, telefon 71 72 22 040, ul. Kościuszki 131.

Sąd Okręgowy i Zespoły Kuratorskie -dokumenty należy złożyć i odbyć przeszkolenie w pierwszym dniu praktyki o g. 7.30 w Kadrach Sądu Okręgowego we Wrocławiu, u Pani Małgorzaty Kalinowskiej. Sądy Rejonowe podlegają Sądowi Okręgowemu.

Prokuratura -dokumenty zostaną dostarczone przez Uczelnię, a na praktykę zgłosić się w wybranej jednostce pierwszego dnia praktyki o g. 8.00. Proszę pamiętać, że do odbycia praktyki w prokuraturze, wymagane są dwa dodatkowe dokumenty (formularz aplikacyjny i oświadczenie) dostępne na stronie.

WSA -dokumenty należy złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki ( z tym że I tura proszona jest o złożenie dokumentów do 26 czerwca) u Pani Jadwigi Zawistowskiej-Blezień w p. 408. przed g. 15.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego-dokumenty należy złożyć tydzień przed rozpoczęciem praktyki w kadrach, a na praktykę zgłosić się u Pani Agnieszki Znamiec- naczelnika Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego.

Osoby chętne do odbycia praktyk w Biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) oraz Okręgowego Sądu Lekarskiego (OSL) Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu proszone są o zgłoszenie się do Kierownika Biura OROZ Ewy Bielońskiej – pok. nr 3.15 (p. III) – ze skierowaniem oraz polisą NW i OC, w celu ustalenia daty rozpoczęcia praktyki.

Godziny pracy Biura OROZ:
poniedziałek – 8:00 – 15:30
wtorek – 8:00 – 16:30
środa – 8:00 – 15:30
czwartek – 8:00 – 17:00
piątek – 8:00 – 15:30

Praktyki płatne

1. Kancelaria prawna „PAREMIA” M. Żaczek i Partnerzy Sp. p. we Wrocławiu oferuje studentowi IV lub V roku prawa WPAiE we Wrocławiu możliwość odbycia praktyk zawodowych.
Propozycja skierowana jest do osób posiadających dobrą i ugruntowaną wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej, a także z szeroko rozumianego prawa gospodarczego.
W czasie praktyk student będzie miał możliwość zapoznać się z praktycznymi aspektami stosowania prawa oraz zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego, a także umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej.
Czas praktyki przewidziany jest na okres wakacyjny – 3 – 4 miesięczny, z możliwością przedłużenia współpracy, pod opieką prawników – praktyków.
Forma praktyk: odpłatne
Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o przesłanie swojego CV na następujący adres poczty elektronicznej: kancelaria@paremia.pl, do dnia 31 maja 2015 r.

Siedziba Kancelarii: ul. Powstańców Śl. 112, 53-333 Wrocław.
Tel. Kontaktowy: 71 79 50 962.
Strona WWW: www.paremia.pl

2. Kancelaria prawna JP Weber Dudarski sp.k. we Wrocławiu zaprasza na odpłatną praktykę letnią.

Propozycja skierowana jest do studentów IV lub V roku prawa, posługujących się swobodnie językiem angielskim, którzy chcą budować swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w kancelarii zajmującej się obsługą międzynarodowych klientów korporacyjnych.
Praktykant wspierał będzie pracę radców prawnych i aplikantów w projektach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, pod ich przewodnictwem i nadzorem.

Praktyka przewidziana jest na okres letni: lipiec – sierpień, w wymiarze przynajmniej 20h tygodniowo.
Zapraszamy do przesłania CV na adres: k.kotarska@jpweber.com, do dnia 5 lipca 2015 r.

Praktyka w kancelarii komorniczej

KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA KRZYKÓW

przyjmie na staż z możliwością dalszego zatrudnienia

studenta Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego

PREFERENCJE:
1. Student III lub IV roku studiów, kierunek prawo;
2. Podstawowa znajomość zagadnień egzekucji sądowej;
3. Prawo jazdy kat. B.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I CZAS ICH REALIZACJI:
1. Asystent terenowy /lub/i/ biurowy;
2. Praca na 1/2 etatu w godzinach popołudniowych lub cały etat.

KONTAKT:
Tel.: 601 680 618

Zasady praktyk wakacyjnych 2014/2015

Zarzadzenie_15_2015