Praktyki w Factor Law

Factor Law ogłasza nabór do programu Graduate Program

Szczegóły w linku:

https://jobs.lever.co/factor/e6795758-df26-4349-8ab0-a4f5b799ae1e

Praktyki w kancelarii radcy prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego

poszukuje studenta II-III roku prawa do odbycia praktyk zawodowych

W ramach odbywanej praktyki student będzie miał możliwość m.in.:

– zapoznania się z organizacją i działaniem kancelarii prawnej,

– poznania zasad pracy biurowej oraz obsługi sprzętu biurowego,

– nabycia podstawowych, praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego,

– nauki sporządzania pism procesowych, redagowania opinii prawnych, przygotowywania pism do instytucji państwowych i samorządowych,

– utrzymywania kontaktów z Klientami Kancelarii oraz instytucjami, tj. sądami, urzędami oraz organami egzekucyjnymi.

Od kandydata oczekujemy:

– wysokiej kultury osobistej,

– dobrej organizacji pracy,

– umiejętności zarządzania czasem,

– sumienności w wykonywaniu obowiązków,

– punktualności,

– komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

Zasady odbywania praktyk, w tym wymiar godzin oraz harmonogram dni są ustalane indywidualnie. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres pełnomocnika Dziekana ds. praktyk: rafal.kowalczyk@uwr.edu.pl wraz z prawidłową klauzulą w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Oferta praktyk dla studentów prawa

Ogłoszenie w załączeniu.

kancelaria_praktykant

Ogłoszenie o pracę w WSA we Wrocławiu

W załączeniu ogłoszenie.

ogłoszenie WSA

Praktyki w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Poniżej ogłoszenie:

Poszukujemy studentów prawa, którzy zaliczyli min. III rok studiów i legitymują się znajmomością kodeksu postępowania cywilnego do wspólpracy z radcami prawnymi zatrudnionymi w Zespole Radców Prawnych

Zakres zadań przewidzianych do realizacji obejmuje:
1. Sporządzenie projektów pozwów lub wniosków w sprawach przekazanych przez wyznaczonego pełnomocnika Gminy Wrocław w zakresie spraw: o eksmisję, zapłatę, o stwierdzenie nabycia spadku lub innej wskazanej.
2. Wykonanie odpowiedniej ilości kopii załączników do pozwu.
3. Przygotowanie karty obiegu dokumentu celem wniesienia opłaty od pozwu/wniosku.
4. Współpraca w zakresie realizowanych czynności z pełnomocnikiem procesowym.

Osoby zainteresowane proszę o przysłanie CV na adres: bop@um.wroc.pl  w terminie do 23 czerwca br.

Oferta praktyk

Rzecznik Finansowy zaprasza na praktyki w sierpniu 2023 r. Szczegóły w załączeniu.

PLAKAT AKADEMIA RF

Praktyki wakacyjne

Zarządzenie w sprawie praktyk w okresie letniej przerwy międzysemestralnej w załączeniu.

Zarządzenie nr 10_2023 Dziekana WPAE UWr_organizacja praktyk zawodowych_2022_2023

Oferta praktyk w Urzędzie Gminy Udanin

Informujemy, że na podstawie zawartego z WPAE porozumienia, Urząd Gminy Udanin oferuje  dla 5 studentów (jednorazowo) praktykę studencką. Proponowana praktyka jest przeznaczona dla 1-2 ekonomistów do referatu finansów i budżetu, 3-4 administratywistów/prawników do pozostałych referatów m.in. organizacyjnego czy spraw obywatelskich. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Sekretarzem Gminy Panem Andrzejem Bielskim  Tel: 76/ 744 28 82

Oferta pracy w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Panią Aliną Zarębą, tel. 71 3974154/122

Oferta praktyk

zaproszenie na praktyki PA