Praktyki u RPO

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich zaprasza studentów z kierunków prawa III-V roku na bezpłatne, miesięczne praktyki w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu.

Praktyki to doskonała okazja dla studentów interesujących się prawami człowieka na zdobycie doświadczenia w pracy na rzecz ich ochrony. W Biurze RPO przyjrzysz się z bliska pracy doświadczonych specjalistów i weźmiesz udział w ich działaniach. Przekonasz się, jakie problemy prawnoczłowiecze najczęściej dotykają obywateli i jak w praktyce najskuteczniej bronić ich praw.

Terminy praktyk

  • Praktyki odbywają się w trybie ciągłym, przy czym jednocześnie może w nich uczestniczyć 1 osoba, dlatego w procesie rekrutacji istotna jest kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

Metody selekcji kandydatów

  • I etap: weryfikacja aplikacji
  • II etap: rozmowa kwalifikacyjna

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty prosimy składać w trybie ciągłym, jednak nie krócej niż 3-4 tyg. przed planowanym rozpoczęciem praktyk z dopiskiem „Nabór na praktyki”:

  • w formie skanu na adres e-mail wroclaw@brpo.gov.pl
  • na adres:
    Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
    ul. Wierzbowa 5, 50-056 Wrocław

Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do dostarczenia oryginałów dokumentów.

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu praktyk w BRPO oraz dokumenty znajdują się na stronie: https://bip.brpo.gov.pl/pl/praktyki-i-staz lub pod numerem telefonu 22 551 78 78 (Warszawa) lub 22 20 98 534  (Wrocław)

Zarządzenie w sprawie praktyk wakacyjnych

Zarządzenie 5_2025 Dziekana WPAE UWr

Praktyki wakacyjne

Zapisy na praktyki wakacyjne za pośrednictwem systemu USOS odbędą się w dniach 10-11 czerwca. Dokumenty na praktyki wakacyjne należy złożyć do dnia 21 czerwca.

Akademia Rzecznika Finansowego

Spotkanie z Factor Law

Factor Law – Discover More About Us and Our Graduate Program 2024!

Wroclaw University – Graduate Program Poster (2)

Praktyki w Factor Law

Factor Law ogłasza nabór do programu Graduate Program

Szczegóły w linku:

https://jobs.lever.co/factor/e6795758-df26-4349-8ab0-a4f5b799ae1e

Praktyki w kancelarii radcy prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego

poszukuje studenta II-III roku prawa do odbycia praktyk zawodowych

W ramach odbywanej praktyki student będzie miał możliwość m.in.:

– zapoznania się z organizacją i działaniem kancelarii prawnej,

– poznania zasad pracy biurowej oraz obsługi sprzętu biurowego,

– nabycia podstawowych, praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego,

– nauki sporządzania pism procesowych, redagowania opinii prawnych, przygotowywania pism do instytucji państwowych i samorządowych,

– utrzymywania kontaktów z Klientami Kancelarii oraz instytucjami, tj. sądami, urzędami oraz organami egzekucyjnymi.

Od kandydata oczekujemy:

– wysokiej kultury osobistej,

– dobrej organizacji pracy,

– umiejętności zarządzania czasem,

– sumienności w wykonywaniu obowiązków,

– punktualności,

– komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

Zasady odbywania praktyk, w tym wymiar godzin oraz harmonogram dni są ustalane indywidualnie. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres pełnomocnika Dziekana ds. praktyk: rafal.kowalczyk@uwr.edu.pl wraz z prawidłową klauzulą w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Oferta praktyk dla studentów prawa

Ogłoszenie w załączeniu.

kancelaria_praktykant

Ogłoszenie o pracę w WSA we Wrocławiu

W załączeniu ogłoszenie.

ogłoszenie WSA

Praktyki w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Poniżej ogłoszenie:

Poszukujemy studentów prawa, którzy zaliczyli min. III rok studiów i legitymują się znajmomością kodeksu postępowania cywilnego do wspólpracy z radcami prawnymi zatrudnionymi w Zespole Radców Prawnych

Zakres zadań przewidzianych do realizacji obejmuje:
1. Sporządzenie projektów pozwów lub wniosków w sprawach przekazanych przez wyznaczonego pełnomocnika Gminy Wrocław w zakresie spraw: o eksmisję, zapłatę, o stwierdzenie nabycia spadku lub innej wskazanej.
2. Wykonanie odpowiedniej ilości kopii załączników do pozwu.
3. Przygotowanie karty obiegu dokumentu celem wniesienia opłaty od pozwu/wniosku.
4. Współpraca w zakresie realizowanych czynności z pełnomocnikiem procesowym.

Osoby zainteresowane proszę o przysłanie CV na adres: bop@um.wroc.pl  w terminie do 23 czerwca br.