Dokumenty do pobrania

Uwaga! Wobec zmiany podstaw prawnych regulujących zasady odbywania praktyk, zmieniły się nieznacznie( brak programu praktyk i inna podstawa prawna w umowie) dokumenty towarzyszące praktykom. Proszę o zapoznanie się z tymi aktami w zakładce ” akty prawne”
Obowiązują różne dokumentacje, w zależności od rodzaju  praktyki:

1. Dla praktyk ( obowiązkowych i nieobowiązkowych) odbywanych w ramach porozumień zawartych przez WPAiE, obowiązują następujące dokumenty:

– skierowanie na praktykę (dla praktyk nieobowiązkowych, konieczny jest dopisek skierowanie na praktyki nieobowiązkowe)

-deklaracja studenta

-program praktyki

-zaświadczenie o odbyciu praktyki

-dokument potwierdzający ubezpieczenie NW i OC

Dokumenty te zawarte są w załączniku nr 1. W zakresie przedmiotowych praktyk zbędne jest drukowanie umowy o organizacji praktyk zawodowych.
Uwaga studenci udający się na praktyki do Prokuratury-należy wypełnić dodatkowe dokumenty zamieszczone poniżej.

2. Dla praktyk obowiązkowych odbywanych na podstawie indywidualnych umów, obowiązują następujące dokumenty:

-umowa w sprawie praktyk zawierana pomiędzy WPAiE a jednostką oferującą praktykę

– skierowanie na praktykę

-deklaracja studenta

-program praktyki

-zaświadczenie o odbyciu praktyki

-dokument potwierdzający ubezpieczenie NW i OC

Dokumenty te zawarte są w załączniku nr 1-konieczne jest wydrukowanie wszystkich dokumentów, łącznie z umową o organizację praktyk.

3. Dla praktyk nieobowiązkowych odbywanych na podstawie indywidualnych porozumień, obowiązują następujące dokumenty:

-umowa w sprawie praktyk j.w.

-skierowanie

-program praktyk

-deklaracja studenta

-zaświadczenie o odbyciu praktyki
-dokument potwierdzający ubezpieczenie NW i OC

Dokumenty te zawarte są w załączniku nr 1 (proszę dopisywać na skierowaniu, że chodzi o praktyki nieobowiązkowe)

Poniżej lista dokumentów do pobrania, wszystkie dokumenty należy wypełniać i składać w dwóch egzemplarzach:

Uwaga podania proszę adresować do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk

podanie-o-uznanie-praktyki

( w sytuacji gdy domagamy się zwolnienia z praktyki na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego)

Dokumenty anglojęzyczne
English Version

Formularz aplikacyjny ZUS

Dokumenty do RPO różnią się od pozostałych. Udających się do tej instytucji proszę o kontakt.

Załącznik nr 1 - Dokumenty na praktyki obowiązkowe odbywane na podstawie indywidualnej umowy
Tytuł: Załącznik nr 1 - Dokumenty na praktyki obowiązkowe odbywane na podstawie indywidualnej umowy (0 click)
Podpis:
Filename: dokumenty-na-praktyki-obowiazkowe-odbywane-na-podstawie-indywidualnej-umowy.pdf
Rozmiar: 143 KB
podanie-o-uznanie-praktyki
Tytuł: podanie-o-uznanie-praktyki (0 click)
Podpis:
Filename: podanie-o-uznanie-praktyki.doc
Rozmiar: 26 KB
do prokuratury 2
Tytuł: do prokuratury 2 (0 click)
Podpis:
Filename: do-prokuratury-2.doc
Rozmiar: 17 KB
do prokuratury
Tytuł: do prokuratury (0 click)
Podpis:
Filename: do-prokuratury.doc
Rozmiar: 25 KB
English Version
Tytuł: English Version (0 click)
Podpis:
Filename: english-version.pdf
Rozmiar: 305 KB
podanie-o-uznanie-praktyki.tłumaczenie
Tytuł: podanie-o-uznanie-praktyki.tłumaczenie (0 click)
Podpis:
Filename: podanie-o-uznanie-praktyki-tlumaczenie.doc
Rozmiar: 29 KB
podanie-o-uznanie-praktyki.tłumaczenie
Tytuł: podanie-o-uznanie-praktyki.tłumaczenie (0 click)
Podpis:
Filename: podanie-o-uznanie-praktyki-tlumaczenie-2.doc
Rozmiar: 29 KB
Formularz aplikacyjny ZUS
Tytuł: Formularz aplikacyjny ZUS (0 click)
Podpis:
Filename: formularz-aplikacyjny-zus-2.doc
Rozmiar: 57 KB
formularz zgłoszeniowy do edycji
Tytuł: formularz zgłoszeniowy do edycji (0 click)
Podpis:
Filename: formularz-zgloszeniowy-do-edycji.docx
Rozmiar: 18 KB
oświadczenie o braku konfliktu interesów do edycji
Tytuł: oświadczenie o braku konfliktu interesów do edycji (0 click)
Podpis:
Filename: oswiadczenie-o-braku-konfliktu-interesow-do-edycji.docx
Rozmiar: 13 KB
skierowanie na praktyki doedycji
Tytuł: skierowanie na praktyki doedycji (0 click)
Podpis:
Filename: skierowanie-na-praktyki-doedycji.doc
Rozmiar: 46 KB