Dokumenty do pobrania

Nowe wzory dokumentów wynikające z Zarządzenia Rektora UWr. z dnia 9 sierpnia 2022 r. oraz Regulaminu praktyk zawodowych  z dnia 13 lutego 2023 r.

DEKLARACJA

SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ

UMOWA O ORGANIZACJI PRAKTYKI

WNIOSEK O REALIZACJĘ PRAKTYKI W MIEJSCU ZATRUDNIENIA

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI

Dodatkowe dokumenty do prokuratury:

oświadczenia studenta do prokuratury

formularz aplikacyjny do prokuratury

English version:

Ordinance No. 187_2022 on the organisation of professional practice provided for in the study programmes

Appendix No 4

Appendix No 5