Praktyki u RPO

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich zaprasza studentów z kierunków prawa III-V roku na bezpłatne, miesięczne praktyki w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu.

Praktyki to doskonała okazja dla studentów interesujących się prawami człowieka na zdobycie doświadczenia w pracy na rzecz ich ochrony. W Biurze RPO przyjrzysz się z bliska pracy doświadczonych specjalistów i weźmiesz udział w ich działaniach. Przekonasz się, jakie problemy prawnoczłowiecze najczęściej dotykają obywateli i jak w praktyce najskuteczniej bronić ich praw.

Terminy praktyk

  • Praktyki odbywają się w trybie ciągłym, przy czym jednocześnie może w nich uczestniczyć 1 osoba, dlatego w procesie rekrutacji istotna jest kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

Metody selekcji kandydatów

  • I etap: weryfikacja aplikacji
  • II etap: rozmowa kwalifikacyjna

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty prosimy składać w trybie ciągłym, jednak nie krócej niż 3-4 tyg. przed planowanym rozpoczęciem praktyk z dopiskiem „Nabór na praktyki”:

  • w formie skanu na adres e-mail wroclaw@brpo.gov.pl
  • na adres:
    Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
    ul. Wierzbowa 5, 50-056 Wrocław

Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do dostarczenia oryginałów dokumentów.

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu praktyk w BRPO oraz dokumenty znajdują się na stronie: https://bip.brpo.gov.pl/pl/praktyki-i-staz lub pod numerem telefonu 22 551 78 78 (Warszawa) lub 22 20 98 534  (Wrocław)