Kontakt

Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk studenckich: 

dr hab. Rafał Kowalczyk pokój 109C, tel: 71 3752028

rkowalcz@prawo.uni.wroc.pl

Opiekunowie praktyk:

1. dr Paweł Lenio – na kierunku Prawo i Kryminologia, pokój 311

2. dr hab. Katarzyna Szalonka – na kierunku SSE 2, NSE 2, NSA 2

3. dr Mariusz Dybał – na kierunku pokój 203 c na kierunku SSE 3. NSE 3 oraz wszystkich kierunkach anglojęzycznych

4. dr Rafał Mikowski – na kierunku SSA 3, NSA 3, SSA 2.

Biurową obsługę praktyk zapewniają dziekanaty właściwe dla poszczególnych kierunków studiów.