Kontakt

Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk studenckich: 

dr Rafał Kowalczyk pokój 109C, tel: 71 3752028

rkowalcz@prawo.uni.wroc.pl

Obsługa techniczna praktyk studenckich: 

mgr inż. Roman Haligowski pokój 10A, tel: 71 3752818

r.haligowski@prawo.uni.wroc.pl

Opiekunowie praktyk:

1. dr Paweł Lenio – na kierunku Prawo, pokój 311

2. dr hab. Katarzyna Szalonka – na kierunku SSE 2, NSE 2, NSA 2

3. dr Mariusz Dybał – na kierunku pokój 203 c na kierunku SSE 3. NSE 3, PSP, Kryminologia oraz wszystkich kierunkach anglojęzycznych

4. mgr Jolanta Behr – na kierunku SSA 3, NSA 3, SSA 2.

Biurową obsługę praktyk zapewniają dziekanaty właściwe dla poszczególnych kierunków studiów.