Praktyki w kancelarii radcy prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego

poszukuje studenta II-III roku prawa do odbycia praktyk zawodowych

W ramach odbywanej praktyki student będzie miał możliwość m.in.:

– zapoznania się z organizacją i działaniem kancelarii prawnej,

– poznania zasad pracy biurowej oraz obsługi sprzętu biurowego,

– nabycia podstawowych, praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego,

– nauki sporządzania pism procesowych, redagowania opinii prawnych, przygotowywania pism do instytucji państwowych i samorządowych,

– utrzymywania kontaktów z Klientami Kancelarii oraz instytucjami, tj. sądami, urzędami oraz organami egzekucyjnymi.

Od kandydata oczekujemy:

– wysokiej kultury osobistej,

– dobrej organizacji pracy,

– umiejętności zarządzania czasem,

– sumienności w wykonywaniu obowiązków,

– punktualności,

– komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

Zasady odbywania praktyk, w tym wymiar godzin oraz harmonogram dni są ustalane indywidualnie. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres pełnomocnika Dziekana ds. praktyk: rafal.kowalczyk@uwr.edu.pl wraz z prawidłową klauzulą w zakresie przetwarzania danych osobowych.