Nowe zasady praktyk

Szanowni Państwo! W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji praktyk po wejściu w życie nowych zasad ich organizacji, bardzo proszę o cierpliwość i zrozumienie. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem przepisów wydziałowych do wymogów Zarządzenia Rektora UWr. Jednocześnie informuję, iż w związku z powyższym zarządzeniem, brak jest od 1 października 2022 r. możliwości zaliczania praktyk na podstawie uzyskanego (w przeszłości) doświadczenia zawodowego. Wkrótce (głównie w tym zakresie trwają prace nad nowymi regułami), będzie możliwe odbywanie praktyk w ramach pracy zawodowej lub innych form aktywności zawodowej. W razie pytań proszę o kontakt. RK