Nowe zasady praktyk c.d.

  1. W przypadku chęci odbycia praktyki na podstawie umowy indywidualnej (praktyki organizowanej bezpośrednio przez studenta), należy przedłożyć do podpisu umowę wraz z opisem jaki ma być zakres praktyki i czy wypełnia ona efekty uczenia się zawarte w sylabusach (w przypadku braku sylabusów, będzie trzeba to uzupełnić w przyszłości). Chodzi o to żeby praktyka była zgodna z programem na kierunku studenta-pomocne mogą być programy praktyk dostępne na tej stronie.
  2. W przypadku chęci odbycia praktyki w ramach wykonywanej pracy zawodowej lub innej aktywności zawodowej, należy złożyć podanie zgodne z Załącznikiem nr 6 do Zarządzenia Rektora (dostępne na tej stronie) i wskazać efekty uczenia się które mogą zostać osiągnięte w ramach tej praktyki. Jak wyżej, w przypadku braku sylabusów, należy opisać rodzaj pracy i obowiązków sugerując się programem praktyki, wskazać czy jest ona zgodna z kierunkiem i programem studiów.
  3. Po zakończeniu praktyk należy złożyć zaświadczenie o odbyciu praktyki zgodne z Załącznikiem nr 7 do Zarządzeniem Rektora (dostępne na stronie), i wykazać osiągnięcie efektów uczenia się-jeśli nie ma jeszcze sylabusów z których będą wynikały, trzeba będzie uzupełnić ten dokument, w terminie późniejszym.
  4. Jeszcze raz przepraszam za tymczasowość tych rozwiązań, ale trwają prace nad dostosowaniem nowych rozwiązań do oczekiwań Wydziału. W razie problemów proszę o kontakt.
  5.  Sylabusy praktyk są dostępne na stronie wydziałowej w zakładce Kształcenie, pod hasłem SylabusyKRK-student