Uwaga! Nowe zasady praktyk

Szanowni Państwo, z dniem 1 października 2022 r. wchodzi w życie Zarządzenie Rektora UWr. w sprawie organizacji praktyk zawodowych objętych programem studiów.
Zarządzenie Rektora w sprawie praktyk