Nowy Regulamin praktyk

Szanowni Państwo! W dniu 13 lutego 2023 r. Rada Wydziału WPAE UWr. uchwaliła nowy Regulamin praktyk wraz z załącznikami, który reguluje zasady odbywania praktyk na wydziale.  Dokumenty złożone z wykorzystaniem wcześniej obowiązujących wzorów będą honorowane, lecz mogą Państwo otrzymać wiadomości o konieczności uzupełnienia dokumentów o efekty uczenia się. Przypominam, że efekty uczenia się dostępne są w sylabusie praktyk dostępnym na stronie wydziałowej, w zakładce kształcenie – sylabusy krk student.

Uchwała 2_II_2023 regulamin praktyk zawodowych