Oferta praktyk w Urzędzie Gminy Udanin

Informujemy, że na podstawie zawartego z WPAE porozumienia, Urząd Gminy Udanin oferuje  dla 5 studentów (jednorazowo) praktykę studencką. Proponowana praktyka jest przeznaczona dla 1-2 ekonomistów do referatu finansów i budżetu, 3-4 administratywistów/prawników do pozostałych referatów m.in. organizacyjnego czy spraw obywatelskich. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Sekretarzem Gminy Panem Andrzejem Bielskim  Tel: 76/ 744 28 82