Archiwum autora: dr hab Rafał Kowalczyk

Oferta praktyk

Rzecznik Finansowy zaprasza na praktyki w sierpniu 2023 r. Szczegóły w załączeniu. PLAKAT AKADEMIA RF

Praktyki wakacyjne

Zarządzenie w sprawie praktyk w okresie letniej przerwy międzysemestralnej w załączeniu. Zarządzenie nr 10_2023 Dziekana WPAE UWr_organizacja praktyk zawodowych_2022_2023

Oferta praktyk w Urzędzie Gminy Udanin

Informujemy, że na podstawie zawartego z WPAE porozumienia, Urząd Gminy Udanin oferuje  dla 5 studentów (jednorazowo) praktykę studencką. Proponowana praktyka jest przeznaczona dla 1-2 ekonomistów do referatu finansów i budżetu, 3-4 administratywistów/prawników do pozostałych referatów m.in. organizacyjnego czy spraw obywatelskich. … Czytaj dalej

Oferta pracy w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Panią Aliną Zarębą, tel. 71 3974154/122

Oferta praktyk

zaproszenie na praktyki PA

Nowy Regulamin praktyk

Szanowni Państwo! W dniu 13 lutego 2023 r. Rada Wydziału WPAE UWr. uchwaliła nowy Regulamin praktyk wraz z załącznikami, który reguluje zasady odbywania praktyk na wydziale.  Dokumenty złożone z wykorzystaniem wcześniej obowiązujących wzorów będą honorowane, lecz mogą Państwo otrzymać wiadomości … Czytaj dalej

Oferta praktyk

Oferta praktyk w Kancelarii Prawnej Hyperion Gałek i Gałan Spółka Komandytowa ul. Grabskiego 14, 55-011 Siechnice Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Panią Aleksandrą Kuropką Telefon: 573 927 413 e-mail: akuropka@kancelariahyperion.pl  

Nowe zasady praktyk c.d.

W przypadku chęci odbycia praktyki na podstawie umowy indywidualnej (praktyki organizowanej bezpośrednio przez studenta), należy przedłożyć do podpisu umowę wraz z opisem jaki ma być zakres praktyki i czy wypełnia ona efekty uczenia się zawarte w sylabusach (w przypadku braku … Czytaj dalej

Nowe zasady praktyk

Szanowni Państwo! W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji praktyk po wejściu w życie nowych zasad ich organizacji, bardzo proszę o cierpliwość i zrozumienie. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem przepisów wydziałowych do wymogów Zarządzenia Rektora UWr. Jednocześnie informuję, iż w … Czytaj dalej

Uwaga! Nowe zasady praktyk

Szanowni Państwo, z dniem 1 października 2022 r. wchodzi w życie Zarządzenie Rektora UWr. w sprawie organizacji praktyk zawodowych objętych programem studiów. Zarządzenie Rektora w sprawie praktyk