Praktyki w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Poniżej ogłoszenie:

Poszukujemy studentów prawa, którzy zaliczyli min. III rok studiów i legitymują się znajmomością kodeksu postępowania cywilnego do wspólpracy z radcami prawnymi zatrudnionymi w Zespole Radców Prawnych

Zakres zadań przewidzianych do realizacji obejmuje:
1. Sporządzenie projektów pozwów lub wniosków w sprawach przekazanych przez wyznaczonego pełnomocnika Gminy Wrocław w zakresie spraw: o eksmisję, zapłatę, o stwierdzenie nabycia spadku lub innej wskazanej.
2. Wykonanie odpowiedniej ilości kopii załączników do pozwu.
3. Przygotowanie karty obiegu dokumentu celem wniesienia opłaty od pozwu/wniosku.
4. Współpraca w zakresie realizowanych czynności z pełnomocnikiem procesowym.

Osoby zainteresowane proszę o przysłanie CV na adres: bop@um.wroc.pl  w terminie do 23 czerwca br.