Praktyki w WSA we Wrocławiu

Szanowni Państwo! Jest możliwość odbycia praktyk w WSA we Wrocławiu w dwóch turach (w lipcu i sierpniu) w sumie dla 8 studentów WPAE (po 4 osoby na każdą turę). W związku z obecną sytuacją, osoby chętne proszone są o bezpośredni kontakt ze mną w drodze mailowej. O możliwości odbycia praktyk decydować będzie kolejność zgłoszeń. Bardzo proszę o przemyślane podejmowanie decyzji i jak najszybszy kontakt w tej sprawie. Rafał Kowalczyk.