Odwieszenie praktyk

Z dniem 18 maja 2020 r. praktyki studenckie zostają odwieszone. Obieg dokumentów jest dokonywany z uwzględnieniem przepisów obowiązujących na UWr w okresie pandemii. RK