Miejsca praktyk

Miejsca w których można odbywać praktyki, w ramach porozumień zawartych przez WPAiE:

1. Urząd Miasta Wrocławia.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wrocław i jednostki podległe z województwa dolnośląskiego.

3. Sąd Okręgowy we Wrocławiu i Sądy Rejonowe.

4. Komenda Wojewódzka Policji i podległe Komendy Miejskie i Komendy Powiatowe.

5. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

6. Bank Zachodni WBK-placówki województwa dolnośląskiego i opolskiego.

7. Administracja uczelni.

Z wyjątkiem praktyk organizowanych w BZ WBK, do wszystkich powyżej wskazanych jednostek, zapisy na terminy wakacyjne, będą prowadzone w drodze elektronicznej. Praktyki organizowane na podstawie indywidualnych umów i porozumień oraz praktyki w BZ WBK wymagają ustalenia terminu odbywania praktyki i złożenia dokumentów w tradycyjnej formie.