Oferta praktyk

Deputo sp. z o.o., spółka zajmująca się kompleksową obsługą wierzytelności, współpracująca
z kancelarią radcy prawnego, w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje osoby na bezpłatną praktykę. Praktyka odbędzie się w siedzibie spółki, przy ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu.

Oferta kierowana jest do studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek prawo lub administracja, którzy:

dyspozycyjni będą w wymiarze 30 godzin tygodniowo, z możliwością dostosowania praktyk do zajęć na uczelni,

posiadają umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

cechują się komunikatywnością i wysokim poziomem kultury osobistej,

charakteryzują się sumiennością i dokładnością w wykonywanej pracy

Praktykant będzie odpowiedzialny za:

bieżącą pomoc w dziale prawnym,

wykonywanie czynności administracyjno-biurowych,

koordynację i nadzór obiegu dokumentów

Oferujemy:

możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,

elastyczny czas pracy,

przyjazną atmosferę w młodym zespole,

możliwość zatrudnienia po ukończeniu praktyk