Praktyki w administracji UWr

Dziekanat Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii przyjmie studentów do odbycia praktyki studenckiej (możliwość odbycia praktyki w ciągu roku akademickiego lub w okresie wakacyjnym). Osoby chętne do odbycia praktyk w dziekanacie proszone są o zgłaszanie się do kierownika dziekanatu – mgr Beaty Blicharz pok.19 w bud.A.