Praktyki

Do naszego biura lokalnego we Wrocławiu poszukujemy kandydata na stanowisko praktykanta.

Od kandydatów na praktyki oczekujemy:
· średniej ocen powyżej 4,0 z dotychczasowego okresu studiów;
· bardzo dobrej, praktycznej znajomości języka angielskiego (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem);
· dobrej orientacji w podstawowych dziedzinach prawa;
· zainteresowania gospodarką i prawem gospodarczym, zaś od studentów, którzy w swoim programie dydaktycznym mieli, bądź aktualnie mają, przedmiot prawo handlowe – bardzo dobrej znajomości tego przedmiotu;
· umiejętności efektywnej pracy w zespole;
· predyspozycji organizacyjnych;
· dyspozycyjności min. 3 dni w tygodniu;
· zaangażowania.
· Praktykanci za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie.
Zwracam się do Pań z uprzejma prośbą o rozesłanie ogłoszenia do studentów III i IV roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Być może ktoś będzie zainteresowany naszą ofertą.

Z poważaniem

Justyna Piekarczyk
Acting HR Manager

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
ul. Jasna 26
00-054 Warszawa