Oferta praktyk wakacyjnych

W imieniu Gminy Wrocław Centrum Kształcenia Praktycznego (www.ckp.pl) realizuje projekt współfinansowany z EFS „Zawodowy Wrocław” dla wrocławskich szkół zawodowych.
Obecnie poszukujemy praktykanta/stażysty, który wesprze nasz dział projektowy pod katem administracyjnym (przygotowanie pism, weryfikacja dokumentacji itp.). organizacyjnym (m.in. organizacja szkoleń, wycieczek zawodoznawczych) i logistycznym. Okres stażu – (od czerwca np. od połowy) do końca sierpnia.
Joanna Handziak-Buczko
kierownik projektu „Zawodowy Wrocław”

tel. 71/798 67 00 wewn. 124