Praktyka u Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika przyjmie dwóch studentów na praktykę wakacyjną.
Kontakt: Emilia Kobiela
Biuro Pełnomocnika Terenowego
Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu
tel. 71 34 69 115